درایور ایزوله

مرداد ۷, ۱۳۹۹

تفاوت درایور ایزوله یا غیر ایزوله

راه اندازی LED با برق شهر نیاز به یک مبدل دارد. از جمله‌ی این مبدل‌ها، مبدل جریان ثابت می‌باشد که به دو صورت در بازار موجود […]
09100044874